Obtaining Tier 2 verification

Follow

Comments

2 comments

 • Avatar
  andisubrata84
  please accept my account, because I have provided the actual data.
  2
  Comment actions Permalink
 • Avatar
  nguyen ty

  Thưa nguyen,

  ứng dụng Cấp 2 của bạn trên LATOKEN đã bị từ chối. 
  Vui lòng cung cấp bằng chứng cư trú của bạn bằng các ký tự Latinh (KHÔNG ở định dạng PDF). Đây phải là một tài liệu chính thức như hóa đơn tiện ích hoặc bảng sao kê ngân hàng, có chứa tên và địa chỉ của bạn. Ngày phát hành của tài liệu nên gần đây.

  Tôi đã thực hiện tất cả các bước cần thiết để đăng ký cấp 2 kyc và đây là hóa đơn mua hàng cung cấp tên đầy đủ của tôi về địa chỉ thường trú. Mong các quản trị viên mong muốn

  0
  Comment actions Permalink

Please sign in to leave a comment.